Panata sa Pagbabago

Pilipino ako

Namamanata

Na tutulong sa ating pamunuan

Sa pagtataguyod ng marangal na pamamahala

Sa pagpapalakas ng isang lipunang makatarungan

At sa pagpapatingkad ng ating demokrasya

Upang guminhawa ang ating demokrasya

Upang guminhawa ang pinakamamahal nating bayang Pilipinas.

Gagampanan ko

Ang lahat ng katungkulan

Ng isang mabuting mamamayan

Na kasing-tindi ng paghamon ko sa ating mga pinuno

Na sumunod sa landas na matuwid.

Makikipag-kapit-bisig ako sa aking kapwa Pilipino

Sama-sama nating babaguhin

Ang takbo ng kasaysayan upang umiral ang kagandahang-loob.

Ipinangangako ko ito sa ngalan ng aking mga ninuno at mga apo

Patnubayan nawa ng Poong Maykapal ang sambayanan.

 

Composed by Sonny Coloma and Marian Pastor Roces

Advertisements

One comment on “Panata sa Pagbabago

  1. jean says:

    thanks for this post

    you can also check this link for more infos on mindanao and philippines

    mindanao(dot)yetbo4ever(dot)com

    thanks.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s